20131230 – Hammarby Bandy vs Broberg

Officiella skriver följande text.
20131230 - Hammarby Hockey vs SSK J20 6 - 4 20131230 - Hammarby Hockey vs SSK J20 6 - 420131230 - Hammarby Hockey vs SSK J20 6 - 4 20131230 - Hammarby Hockey vs SSK J20 6 - 4 20131230 - Hammarby Hockey vs SSK J20 6 - 4 20131230 - Hammarby Hockey vs SSK J20 6 - 4 20131230 - Hammarby Hockey vs SSK J20 6 - 4 20131230 - Hammarby Hockey vs SSK J20 6 - 4 20131230 - Hammarby Hockey vs SSK J20 6 - 4 20131230 - Hammarby Hockey vs SSK J20 6 - 4